♦♦♦ΣΕ «ΧΕΙΜΑΣΜΟ«Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ♦ΥΓΕΙΑ!♦[000028] Τιs προάλεs αναφερθήκαμε…σε παλαιότερο άρθρο μαs για το `Ιαση Λαμίαs`,και τιs `Δήθεν`?παροχέs που προσφέρει στούs ασθενείs του. `Οσον αφορά τιs ακτινογραφίεs,και δεν ξέρουμε τι άλλο! -Που το  συγκεκριμένο `κεντρο υγειαs`ισωs δεν παρεχει!-Αφορμή ώστε να γράψω αυτό το δημοσίευμα στάθηκε όταν χρειάστηκε να επισκεφθώ το `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ`.Που και αυτό `βιώνει`το `μαρτύριο` τηs κρίσηs!(Kαι τα παρεπόμενα αυτηs!)(Eλλείψειs σε τροφοδοσία,σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό,και σε φάρμακα).Τέλος ραντεβού που οι ασθενείs,σε πολλέs των περιπτώσεων,προσπαθούν να `κλείσουν` και δεν καθίσταται αυτό εφικτό! ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ `ΜΑΡΜΑΡΟ`?♦♦♦Ο ΛΑΟΣIMG_0002karta

 

Advertisements