IMG

Η…ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ

ΑΚΡΙΒΗ!

IMG_0002

Η…ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

«PIZZA«

♠ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ♠ →ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ←

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ»♦ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ♦

Υπό την Αιγίδα Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού


Ελευθερία η Θάνατος! 200 χρόνια από τη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας… «Ορκίζομαι εις το όνομα της αληθείας και της δικαιοσύνης, ενώπιον του Υπερτάτου Όντος, να φυλάξω, θυσιάζων και την ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων και τα πλέον σκληρά βάσανα το μυστήριον, το οποίον θα μου εξηγηθεί και ότι θα αποκριθώ την αλήθειαν εις ό,τι ερωτηθώ»

Η ίδρυση της Φιλικής ΕταιρείαςΣυνέχεια

Το 1814 στην Οδησσό, συναντούνται τρεις Έλληνες και αποφασίζουν τη σύσταση μιας αυστηρά συνωμοτικής οργάνωσης, η οποία θα προετοίμαζε τον ξεσηκωμό όλων των Ελλήνων και την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους. Πρόκειται για τον Νικόλαο Σκουφά, 35 χρόνων, από το Κομπότι της Άρτας, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, 42 χρόνων, από την Πάτμο και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, 26 χρόνων, από τα Γιάννενα. Και οι τρεις έχουν ήδη γίνει κοινωνοί των επαναστατικών ιδεών και του εταιρισμού. Ο Σκουφάς είχε ιδιαίτερες επαφές με τον Κωνσταντίνο Ράδο, ο οποίος ήταν μυημένος στον Καρμποναρισμό. Ο Ξάνθος είχε μυηθεί σε τεκτονική Στοά της Λευκάδας («Εταιρεία των Ελεύθερων Κτιστών», της Αγίας Μαύρας), ενώ ο Τσακάλωφ είχε υπάρξει ιδρυτικό μέλος του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου. Σκοπός της Φιλικής Εταιρείας είναι η γενική επανάσταση των Ελλήνων για την «ανέγερσιν και απελευθέρωσιν του Ελληνικού Έθνους και της Πατρίδoς μας», όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο Ξάνθος. Και σημειώνει στα «Aπομνημονεύματά» του: ..δια να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως από πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων». Η πορεία ανάπτυξης της Φιλικής είναι εντυπωσιακή. Το διάστημα 1814-1816 τα μέλη της αριθμούν περίπου 20. Κατά το 1820 εξαπλώνεται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας και τις περισσότερες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Χιλιάδες υπολογίζονται οι μυημένοι, μολονότι είναι γνωστά μόνο 1096 ονόματα. Τους πρώτους μήνες του 1821 τα μέλη της αριθμούν δεκάδες χιλιάδες. Η οργάνωση είχε υπερβεί τα ίδια της τα όρια.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ»♦ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ♦

Υπό την Αιγίδα Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού Με την υποστήριξη της Ελληνικής Κοινότητας Άμστερνταμ Η «Ελλάδα Παντού» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) με έδρα στην Αθήνα, που έχει ως όραμα να μετουσιώσει την Ελληνική διασπορά σε ομογένεια, διεξάγοντας ομώνυμα φεστιβάλ«Ελλάδα Παντού» εκτός και εντός Ελλάδος, ενώνοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα με το κοινωνικό κεφάλαιο, την ιδιωτική επιχειρηματικότητα,και τον δημόσιο τομέα εν γένει. Στο πλαίσιο του οράματος και των στόχων-σκοπών μας, παρουσιάζουμε το φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» και διεξάγουμε Ημερίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Ελλάδα Παντού» στo Άμστερνταμ το Σάββατο 4 Απριλίου 2015,ώρες 11:00 μέ 14:30 (ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 10:30) στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Άμστερνταμ De Wittenkade 111 1052 AG Amsterdam τηλ + 020 – 686 33 22 ιστοχώρος http://ellines.nl Οδηγίες πρόσβαση στο χώρο: https://goo.gl/maps/ZYg9w Κύριος στόχος της ημερίδας και της παρουσίασης είναι να αναδείξει τις προθέσεις επιχειρήσεων, φορέων και ατόμων,για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Ολλανδία, για συνεργασία με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» για τα ομώνυμα φεστιβάλ, και να βάλει τις βάσεις για να δημιουργηθούν μακροχρόνιες συνεργασίες ανάπτυξης του πολιτισμού, προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών που παράγονται στην Ελλάδα,αλλά και από Ελληνίδες και Έλληνες που ζουν εκεί. Προσκαλούνται να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν με το Φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» όλοι οι πολιτιστικοί, εμπορικοί, θεσμικοί, συλλογικοί και ομοσπονδιακοί φορείς της Ολλανδίας, αλλά και ιδιώτες, όπως και εθελοντές. Είναι μια ουσιαστική προσπάθεια συνένωσης των δυνάμεων της Ελληνικής Διασποράς, που οραματίζεται την δημιουργία μακροχρόνιων και ικανών συμπράξεων, με απώτερο σκοπό την παραγωγή οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής αξίας και υπεραξίας με κοινωνικά οφέλη, και δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για όσους ζουν εκτός Ολλανδίας, η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=5DQ6SjJKYBU Η ημερίδα θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα με παράλληλη μετάφραση στην Ολλανδική γλώσσα, από την κα. Ειρήνη Τουφεξή

Advertisements