Διαφημιστική Προβολή


IMG_0006IMGIMG_0001_NEW``ΚΑΘΑΡΕΣ...ΔΟΥΛΕΙΕΣ!!!``ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ k,ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΧΡΟΝΑ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…………………………………………..Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σας ενημερώνει για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία & την επιχειρηματικότητα».
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων & απευθύνεται σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανέρχεται σε 80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «Πλάνα Καινοτομίας», τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται]. Η επιδότηση των καταρτιζομένων ανέρχεται στα 5 € μικτά/ ανά ώρα κατάρτισης.

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο Περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους.
[από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο Περιφέρειας – μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι].

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων παρατείνονται μέχρι τις 14/11/2014 στην ηλεκτρονική σελίδα: kainotomia.uhc.gr

Advertisements