«Η…«ΕΝΤΡΟΠΙΑ!!!«ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!


Mια…,μη `Δομημένη,`Αποσαθρωμένη`..,και `Αδύναμη,`συστημικά`κοινωνία…Αποτελεί σαφώs `ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ`,KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-EΥΤΑΞΙΑΣ…Ορθά΄`δομημένηs `κοινωνίαs!!!Σ.Σ.«(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ…ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ!ΑΥΤΗΣ!ΚΑΙ ΤΩΝ `ΤΑΓΩΝ` ΤΗΣ!).singnatory:(ioanni`s blog)6934771656

Advertisements